غزل شماره 6 حافظ: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟

به گزارش وبلاگ گیت، غزل شماره شش حافظ به گفته دکتر غنی در روزهای توقف شاه شجاع در میدان سعادت بیرون دروازه شیراز و در روزگار ورود او به شهر سروده شده و حافظ در ابتدا از شاه می خواهد که به او التفات کند، در ادامه از دشمن پلید خود می نالد و سپس غزل عاشقانه می گردد. فال حافظ با معنی و تعبیر کامل و تفسیر غزل ششم دیوان حافظ را در خبرنگاران بخوانید.

غزل شماره 6 حافظ: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟

وبلاگ گیت | سرویس فرهنگ و هنر

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

تعبیر فال حافظ شما

در کاری فرو مانده ای و نمی دانی به چه صورت آن را انجام دهی. مشکل کار تو در نزد کسی است که توان برخورد با او را نداری. سعی می کنی با پیام و واسطه حل مشکل نمایی اما بدان هیچ کاری با واسطه درست نمی شود. به امید خدا حرکت کن و شخصاً در پی برطرف مشکل و باز کردن گره برآ.

همیشه شکر خدا را بجای آور و یاد او را فراموش نکن. از دوستان ریاکار و دورویی که در اطرافت وجود دارند دوری کن. با دعا و توکل به خدا می توانی مشکلاتت را به راحتی پشت سر بگذاری. قصد رسیدن به دلربایی را داری که در این میدان باید رقیبی را از گود خارج کنی. هیچگاه از افکار شیطانی برای رسیدن به مقصود خود استفاده نکن و مراقب کسانی که در اطرافت هستند، باش مبادا دسیسه چینی نمایند.

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

شاهد فال:

غزل شماره 7 - صوفی بیا که آینه صافیست جام را

〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰 〰

غزل شماره 6 حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

کد مولتی مدیا

دانلود

فیلم اصلی

معنی و تفسیر غزل شماره شش حافظ

بیت اول

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

به همراهان فرمانروا چه کسی این درخواست ما را ابلاغ می نماید که به شکرانه فرمان راندن، من مسکین را از نظر دور مساز و عنایتی کن.

درباره اینکه سلطان به چه کسی برمی شود، میان مفسران اختلاف هست. دکتر خطیب رهبر سلطان را استعاره از جانان و فرمانروای ملک دل می داند و پادشاهی در مصراع دوم را فرمانروایی بر دلهای عاشقان معنی می نماید. دکتر غنی سلطان را شاه شجاع می داند که در زمان سرودن شعر به پیروزی هایی دست یافته بود.

✦✦✦✦

بیت دوم

ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم

مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

از رقیب و موکل اهریمن خویِ کویِ یار به یزدان پناه می برم، شاید لطف الهی کمک دهد و به فرمان حق وی را براند.

رقیب: دو کس که بر یک معشوق عشق ورزند، هریک دیگری را رقیب خواند.

شِهاب ثاقِب: شعله افروخته، آیه یازدهم سوره صافات اشاره می نماید که شیطان ها از آسمان به مدد شهاب ثاقب رانده می شوند.

✦✦✦✦

بیت سوم

مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت

ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا

مژه سیاه تو اگر امر کرد که خون ما را بریزی، این کار اشتباه را نکن و به حرف او گوش مده، چرا که او قصد فریب تو را دارد.

مژه و مژگان در ادبیات فارسی به خنجر تشبیه شده و قَتّال شناخته می شود.

✦✦✦✦

بیت چهارم

دل عالمی بسوزی چو عِذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا

چون چهره بنمایی، دل جهانیان را به شیفتگی بر جمال خود می گدازی. تو از این سوختن عاشقان چه بهره ای می بری که نرمی نمی کنی؟

✦✦✦✦

بیت پنجم

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

تمام طول شب را بیدار و چشم انتظار هستم تا صبح شود و نسیم صبحگاهی (باد صبا) از آشنایان پیامی برای من آورد و از طریق آن پیام مرا مورد نوازش و لطف قرار دهد.

✦✦✦✦

بیت ششم

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی

دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را

هول سخت رستاخیز را با هجران خود در دل های مهرورزان پدید آوردی، جان و دل ما فدای رخسار تو باد، روی نهان مکن.

✦✦✦✦

بیت هفتم

به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز

که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

تو را به یزدان سوگند می دهم که شربت وصل یا ساغری از باده حسن به حافظ که از سحرخیزان است بنوشان، چراکه دعای او در حق شما در وقت سحر به اجابت نزدیک تر است.

آنچه خواندید توضیح دکتر خلیل خطیب رهبر بر غزل ششم حافظ بود

منبع: ستاره

به "غزل شماره 6 حافظ: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "غزل شماره 6 حافظ: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید