خبرنگاران همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا در انزلی شروع شد

به گزارش وبلاگ گیت، رشت-خبرنگاران-همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای با حضور جمعی از مسئولان کشوری و نیز اتحادیه اوراسیا در انزلی شروع به کار کرد.

خبرنگاران همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا در انزلی شروع شد

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در سخنرانی افتتاحیه این همایش گفت : با شروع هزاره سوم و رواج تفکر دنیای شدن در حوزه های مختلف، کشورها توانسته اند با بهره گیری از اتحادهای استراتژیک در حوزه های گوناگون به ویژه حوزه های مالی و تجاری به یکدیگر نزدیکتر شده و مشارکت های خود را در سطوح منطقه ای یا دنیای ارتقاء بخشند .

محمد علی روزبهان گفت: در این راستا موافقتنامه تعرفه ترجیحی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه مالی اوراسیا ، با جمعیتی بالغ بر 181 میلیون نفر گام مهمی بود که آبان سال 1398 در قالب همگرایی و همکاری منطقه ای و با هدف تسهیل تجارت و ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری برداشته شد .

وی گفت : قطعا با برطرف موانع ، مسائل جاری در دوره آزمایشی موافقتنامه و همکاری های دو بخش خصوصی و دولتی ، هم افزایی و توسعه ارتباطات و همچنین اقدامات مبتنی بر سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی و با بهره مندی از زیر ساخت ها و ظرفیت های ژئواکونومی کشور از جمله مناطق آزاد انزلی و چابهار ، بطورکلی مجموعه بنادر شمالی و سواحل جنوبی مکران کشور در جهت کریدور شمال و جنوب ، قلمرو جذاب جمهوری اسلامی ایران بعنوان کانون اصلی پیوندهای مالی کشورهای همسایه و در صندلی ناحیه حیاتی دنیای heartland نقش آفرینی نماید .

وی توضیح داد: در تبیین اهمیت استراتژیک این توافقنامه برای ایران بایستی به رویکرد آینده نگرانه ایران در منطقه به منظور نقش آفرینی بیش از پیش در عرصه های دنیای اشاره نمود؛ چراکه از نقاط قوت این اتحادیه می توان به قرار دریافت آن در منطقه ژئواستراتژیک بسیار مهمی بین شرق و غرب و در میان اتحادیه اروپا، چین، هند، آسیای میانه و خاورمیانه و قاره مورد توجه دهه کنونی یعنی کشورهای افریقایی و همچنین با قابلیت دسترسی به هر چهار گوشه دنیا؛ تنوع منابع و برخورداری از زیرساخت ها، شهرک های عظیم صنعتی و نیروی انسانی ماهر، مزارع کشاورزی و مجموعه های صنعتی اشاره نمود.

روزبهان تاکید نمود : جمهوری اسلامی ایران می¬تواند با برطرف تهدیدهای رقبای بازار هدف و بهره¬برداری از نقاط قوت و فرصت¬های این اتحادیه و در قالب مفاد مندرج در موافقتنامه موجبات توسعه عملکرد صادرات کشور را فراهم و با ایجاد منابع ارزی ، بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور را با قیمت پایین تر نسبت به دیگر کشورها در شرایط تحریمی تأمین نماید .

وی اضافه کرد: بزودی ما شاهد پیوستن بسیاری از کشورهای حوزه آسیای شرقی و افریقایی به اتحادیه مالی اوراسیا و رونق کامل خط ترانزیتی کریدور شمال و جنوب خواهیم بود؛ به همین دلیل فدراسیون روسیه برابر سند راهبردی 8 نوامبر 2017 اقدامات مهم و عظیم توسعه بنادر جنوبی از جمله علیا در آستراخان و لاگان در جمهوری کالمیکیا را هم اکنون با هدف ظرفیت سازی در دست اقدام دارد .

روزبهان توضیح داد: در این زمینه منطقه آزاد انزلی در استان گیلان به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور نقش مهمی را در تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با کشورهای ذکر شده در جنوب ایران ، در صورت تکمیل زنجیره لجستیک به ویژه تسریع در تکمیل اتصال خط ریلی به بندر کاسپین و توسعه و نوسازی ناوگان دریایی ایفا خواهد نمود .

وی گفت : همچنین نظر به ظرفیت های متنوع ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد مستقر در استان گیلان با توجه به زیرساخت های لجستیکی موجود از جمله مناطقی بود که سال گذشته در کنار منطقه آزاد ارس به عنوان کانون زمینی؛ منطقه آزاد چابهار به عنوان کانون لجستیک پشتیبان و منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان کانون لجستیک هوایی؛ از سوی شورای عالی مناطق آزاد کشور به عنوان کانون دریایی در موافقت نامه اوراسیا معرفی گشت.

روزبهان گفت:مجتمع بندری کاسپین با راهبرد تبدیل به بندر نسل سوم که در فضای پسکرانه آن دو شهرک صنعتی فعال می باشد و شهرک سوم با مساحت 50 هکتار در حال آماده سازی و تحویل است؛ و همانگونه که رئیس جمهور در اجلاس مجازی شانگهای تأکید کردند یعنی اتصال این منطقه و بندر کاسپین در آینده نزدیک به خط ریل سراسری به عنوان مهمترین زیرساخت جهت افزایش ظرفیت و میزان ترانزیت کالا میان کشورهای جنوبی و شمال کشور اسلامی می باشد که پیش بینی می گردد تا اوایل سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

به گفته وی اگرچه آمارها از افزایش نقش آفرینی و سهم منطقه آزاد انزلی در بهبود تبادلات تجاری کشور خبر می دهند؛ اما همچنان بین وضع جاری و وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد؛ بدین خاطر همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای، از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی با همکاری و همراهی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، انجمن ژئوپلتیک ایران، موسسه آینده پژوهی دنیا اسلام، اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران و با مشارکت دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و مراکز تحقیقاتی-پژوهشی برتر کشور ، امروز 27 آبان ماه امسال در مرکز همایش های این منطقه با حضور فیزیکی و مجازی مهمانان محترم خارجی از جمله (انجمن تجارت اسلامی روسیه - شورای تجاری روسیه - ایران - دوست و همتای بسیار فعال مدیرعامل منطقه آزاد لوتوس آستراخان - نمایندگان اتحادیه اوراسیا و وزارت توسعه مالی و مقامات محترم دیپلماتیک) از کشور دوست ، فدراسیون روسیه و همچنین مقامات و مسئولین و مهمانان محترم بخش دولتی و خصوصی از کشورمان برپا می گردد، تا ابعاد مختلف فرصت ها و چالش های پیش روی اجرای مفاد توافقنامه همکاری با اتحادیه مزبور به صورت علمی و کارشناسانه مورد آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای آن پیشنهاد گردد.

وی توضیح داد: در این راستا سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان عظیمترین بنگاه مالی شمال کشور که از نقش محوری در توسعه روابط با کشورهای حوزه اوراسیا برخوردار می باشد بر خود لازم می داند از تمامی ظرفیت های علمی، سرمایه گذاری، اجرایی و قانونگذاری کشور در جهت هم افزایی و بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در عضویت اتحادیه مزبور به نفع منافع ملی، استفاده نماید .

وی ادامه داد: در قالب توسعه همکاری های منطقه ای می توان الگوی موفقی از همگرایی منطقه ای در ارتباطات مالی و ترانزیتی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، جهت اجرا در نمونه های دیگری چون سازمان همکاری های مالی اکو و گروه دی هشت و یا فعال سازی کریدورهای بین المللی را اجرایی نمود.

روزبهان در سرانجام تاکید نمود: سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه ورود به اوراسیا، ارتقاء و تنوع بخشیدن به ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان، فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی، صنایع High-Tech(تکنولوژی برتر (و سایر صنایع و فراوری کالاهای تأمین نماینده نیازهای بازارهای منطقه ای را در اولویت کاری خود قرار داده و از تمام سرمایه گذاران جهت بهره برداری از مزیت ها و طرح های سرمایه گذاری این منطقه در ارتباط با کشورهای اوراسیا دعوت به عمل می آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در سرانجام از زحمات اعضای محترم ستاد اجرایی همایش و همکاریهای سفارت محترم کشورمان در مسکو برای همراهی و برگزاری این همایش تشکر و قدردانی کرد.

این همایش یک روزه به منظور آنالیز تخصصی مسائل پیش روی فعالان مالی در بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های همکاری گمرکی کشور با اعضای اتحادیه مالی اوراسیا با تکیه بر توانمندی های پژوهشگران داخلی و خارجی برپا شده است .

همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای در دو بخش سخنران مسئولان ایرانی و خارجی و بخش پنل های تخصصی برگزار می گردد.

در افتتاحیه این همایش محمد ولی روزبهان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان ، مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد، دکتر سید یحیی رحیم صفوی، مشاور رهبری و دبیر همایش، اسلامی وزیر راه و شهرسازی و اردکانیان وزیر نیرو، جلالی سفیر ایران در روسیه، ارسلان زارع استاندار گیلان و رضی رییس دانشگاه گیلان سخنرانی می نمایند.

همایش بین المللی مزبور از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی و با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، انجمن ژئوپلتیک ایران، موسسه آینده پژوهی دنیا اسلام، اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران و با مشارکت دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی،گیلان،آزاد اسلامی استان و مراکز تحقیقاتی-پژوهشی برتر کشور به میزبانی این منطقه با رعایت تمامی دستورالعمل های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا در انزلی شروع شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران همایش بین المللی اتحادیه مالی اوراسیا در انزلی شروع شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید